שירותי נוטריון לדוגמא במשרדינו:

  1. לאמת חתימה על מסמך, לרבות חתימה על ייפויי כוח בלתי חוזרים (לפי דרישת הבנקים למשכנתאות);
  2. לאשר שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך;
  3. לאשר נכונות העתק של מסמך;
  4. לאשר נכונות תרגום של מסמך;
  5. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
  6. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
  7. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.
  8. לפי חוק הירושה, יכול נוטריון לאשר עשיית צוואה, ולכן מוסמך נוטריון לרשום "צוואה בפני רשות" כשם שמוסמך לכך שופט.

חוקים רבים נוספים קובעים סמכויות ותפקידים לנוטריון, שעיקרם אישור ותרגום מסמכים המצוינים בחוקים אלו.

לנוטריון יש תעריף קבוע בחוק, והנוטריון מחויב לתעריף זה.