יפויי כוח מתמשך

פורסם ב: יפויי כוח מתמשך | 0

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שהוכנס בשנים האחרונות גם בישראל, ואשר מאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך. לציין, כי יפויי הכוח המתמשך נותן אפשרויות רבות ומגוונות לעניין קביעת ההחלטות, כאשר עד היום בפני כל אדם הייתה האפשרות שהוא עצמו יטפל בענייניו או שיוכרז כחסוי = לא כשיר משפטית ואז אחרים יוכלו לטפל בענייניו. כאן יש לנו אופציה נוספת ומעניינת.

 

"הממנה" (להבדיל מהחסוי כפי שנקרא עד לאחרונה) בוחר מרצונו ועדיין בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה ( הידרדרות במצבו). הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה, אלצטהיימר וכיוצ"ב), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

 

הדרך החדשה לעשות כן הינה על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר אותו אדם לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו. כך אותו ממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו ו/או לעניינים האישיים (כולל הרפואיים) ו/או לעניינים הרכושיים או רק לחלקם.

 

על מיופה הכוח אחד או יותר לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לנושא (או בפני בעל מקצוע רק בנושא של הייפוי כוח רפואי) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו.

 

במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול. אך מכל מקום מדובר במקרים חריגים, והרעיון הוא לחסוך פנייה לבית המשפט אשר גוזלת זמן רב וכסף נוסף.

 

 

למידע נוסף ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי

 

 

מינוי מספר מיופיי כוח
אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

 

דוגמא:

עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים הרפואיים את סוג/זהות המטפל המועדף עליו.

עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד.

עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח (או מס' אנשים או אדם אחר) ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת. כך לדוג' אם אחד הילדים יודע להתנהל כלכלית יותר נכון יוכל הוא לדאוג לעניינים הרכושיים, וילד אחר הגר קרוב יוכל לדאוג לעניינים האישיים יותר טוב.

 

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים
מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.
עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

 

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש
מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.
הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

 

אנשים מיודעים או פיקוח
הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

 

קבלת שכר על ידי מיופה הכוח
הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר.

מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו.

 

חשוב לדעת:

לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, אין חובה כי האדם יאבד את כשרותו המשפטית,

 

יפויי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב זה, ואז כניסת מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך

 

אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש למקרה שבו יהיה צורך למנות לו אפוטרופוס,

יכול לערוך מסמך של מתן הנחיות מקדימות, שבהן יוכל, למשל, לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס שלו בעתיד (אם יהיה צורך בכך), וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו. למידע נוסף ראו מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס. .

 

בנוסף, לרשותו של כל אדם שרוצה להיערך לשלב שבו יתקשה לקבל החלטות בעצמו בעתיד, גם אם לא הפקיד ייפוי כוח מתמשך או לא ימונה לו אפוטרופוס, עומדת אפשרות נוספת, והיא מינוי אדם (באופן רשמי) שיסייע לו לקבל החלטות אך לא יקבל אותן במקומו. למידע נוסף ראו תומך החלטות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *