עו"ד מעניק שירות אישי בנושא כתיבת צוואות: הן צוואות נוטריוניות וכן צוואות בפני עדים.

כמו כן מעניק המשרד שירותים בנושא הוצאת צווי ירושה וצווי קיום צוואה וכן ייצוג בהליכים המשפטיים הנלווים לרבות ייצוג משפטי בהליכי קיום צוואה / צו ירושה ו/או בהתנגדותיות אליהן.

נשמח לעמוד לרשותכם גם בהליכי אפוטרופוס השונים: הן לגוף ו/או לרכוש.

 

לאחרונה ישנו גם כלי חדש שיכול לעזור לרבים: ייפויי כוח מתמשך. על כך בהמשך המאמר. 

 

צוואות בישראל

 

מתחילים לחשוב על העתיד

עד לפני עשור או שניים התייעצתם עם הוריכם ולעיתים גם נעזרתם בהם בכל הנוגע להתנהלות הכלכלית שלכם. חולפות השנים והגלגל מתהפך, ובשלב מסויים יגיע הרגע בו תצטרכו להיות אתם אלו שדואגים גם להוריכם. סביבות גיל ארבעים הוא זמן מצויין להתחיל להעלות את הנושא הרגיש הזה. שיחה על חשבונות בנק, פוליסות ביטוח, ירושה וצוואה היא אף פעם לא שיחה קולחת ופשוטה, אבל היא חשובה ביותר, כפי שנפרט בהמשך.

 

מה מצבם הפיננסי של הוריכם?

הימנעות משיחה על נושא הכסף תהפוך אתכם לעיוורים בכל הנוגע לטיפול בהם מאוחר יותר. דרך מומלצת להתחלת שיחה כזו יכולה להתחיל מכך שאתם תספרו על תכניותכם האישיות ואז נסו לגשש ולבדוק מה מצב הוריכם בעניין זה.

אפשר גם להוסיף גורם מייעץ שהוא אובייקטיבי לשיחה בין הצדדים.

 

בין אם המדובר בהוריכם או אתם בעצמכם (כן אני יודע שלא אוהבים לדבר על זה) כדאי להכיר קצת את נושא הצוואות בישראל:

 

נתחיל עם הגדרת המונח עיזבון של נפטר.

אז מה הוא עיזבון למעשה?

בפסיקה הוגדר מושג זה כ"כלל נכסי המת העוברים בירושה אל היורש" .

מהו העיזבון, ומה נכלל בו?

למעשה העיזבון של אדם שנפטר זה כל הכספים, הנדל"ן, הרכוש הזכויות והחובות שהיו לאדם בזמן מותו.

(כאן נעיר, שאם אדם הותיר רק חובות, אזי היורשים אינם מחוייבים לשלם את החובות הללו, אולם אם ישנו גם רכוש, אזי החובות ייפרעו מתוך אותו רכוש שנשאר).

מה לא נכלל בעיזבון?

מה שמגיע לבן או בת הזוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג (מה שמכונה הסדר "איזון משאבים").

מה שמגיע לבן בת הזוג מכוח הסכם יחסי ממון.

כספים שיש לשלם ע"פ חוזה הביטוח, חברות בקרן פנסיה, חברות בקופת תגמולים. כספים אלו מחולקים בהתאם למוטבים שנרשמו בחברת הביטוח/פנסיה. לכן חשוב לעדכן את המוטבים מידי פעם, ולבדוק שזה אכן אותם יורשים אשר אתם מעוניינים בהם כיורשים (ולא רשומה הגרושה לדוג', שמן הסתם כבר לא מעוניינים להוריש לה את חלקינו).

 

איך מתחלק העיזבון בעת פטירתו של אדם?

 

הדין הישראלי מכיר בשתי דרכים של העברת ירושת אדם לאחר פטירתו ליורשים – 'על-פי דין' או 'על-פי צוואה'.

 

1. החוק בישראל קובע דרכים שונות לעשיית צוואה (בכתב יד, בעדים, בפני רשות ובעל פה).

 

לפי הדין הישראלי יש למצווה חופש מוחלט לצוות, והוא יכול לצוות את כל רכושו או כל חלק ממנו לכל אדם שיבחר, בין אם היה אמור להיות יורשו על פי דין ובין אם לאו.

 

כאשר אדם נפטר, בודקים בהתחלה אם הייתה לו צוואה, ואז מבקשים לקיים את צוואתו בהליך הנקרא הוצאת צו קיום צוואה.

  1. לפעמים יש לנו מצבים שבהם אדם שנפטר ולא הותיר צוואה חוקית, אזי היורשים נקבעים לפי הוראות חוק הירושה.

מצב נוסף זה שהצוואה אינה כשירה ונפסלה כולה (יכול להיות ממגוון סיבות: בריאותיות, כשירות לצוות, השפעה בלתי הוגנת, עושק, לחץ וכו'), אזי גם נפעל לפי שיטת המעגלים שתפורט להלן. אפשרות נוספת היא שחלק מצוואה ייפסל, ואז נפעל לגבי אותו חלק פסול בלבד בהתאם לירושה ע"פ הדין.

לבסוף ישנם מצבים שאנשים כותבים צוואה לגבי חלק מהרכוש שלהם בלבד. במקרים אלו לגבי שאר הרכוש נפעל בהתאם לירושה על פי דין.

היורשים על פי הדין עשויים להיות בני הזוג, קרובי משפחתו של המוריש (עד להורי הוריו וצאצאיהם) או המדינה, כפי שיפורט בהמשך.

 

סולם העדיפויות

השיטה אותה אימץ המחוקק הישראלי בחוק הירושה היא שיטת ה”פרנטלות”, דהיינו – הדרוג הענפי, כפי שמפורט בחוק הירושה משנת 1965.

אנחנו נכנה שיטה זאת כשיטת המעגלים, לשם הנוחות במאמר שלפניכם.

לפי שיטה זו, כל דרגת קרובים נמצאת על מעגל נפרד, הממוקם לאחר המעגל שקדם לו. בדיקת הזכאות מתחילה במעגל הקרוב ביותר לנפטר, ורק אם מעגל זה נטול כל יורש – עוברים למעגל הבא אחריו, וכך הלאה.

הכלל הבסיסי

רק מעגל אחד יורש ואין כל חשיבות למספר הקרובים באותו המעגל. אם נמצא על המעגל הקרוב יורש אחד או יותר – מחולק כל העזבון ביניהם, והקרובים המצויים על המעגלים הרחוקים יותר – אינם יורשים דבר.

לבן-זוגו של הנפטר מעמד מיוחד, כמפורט בהמשך.

לשם הפשטות נתחיל בדוגמא במצב שאדם נפטר ללא בת זוג. האדם שנפטר הינו המוריש.

להלן פירוט המעגלים, מהקרוב לרחוק וסדר בדיקתם:

מעגל א' – ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדיו, ניניו וכו’).

בתוך המעגל, ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו.

 

מעגל ב' – הורי המוריש וצאצאיהם (אחיו ואחיותיו, אחייניו וכו’).

שוב, ההורי מוריש קודמים לצאציהם, כלומר אם ההורי מוריש בחיים רק הם יזכו במנת הצואה בלבד.

מעגל ג' – סבו, סבתו וצאצאיהם (דודיו, בני-דודיו וכו’).

גם כאן, הסבים והסבתות קודמים לדודים, והדודים קודמים לבני דודים.

מעגל ד' – המדינה.

הבדיקה מתחילה במעגל א' כאמור:

  אם קיימים למוריש ילדים – מתחלק עזבונו ביניהם שווה בשווה.

  אם ילדי המוריש אינם בחיים – מתחלק עזבונו בין נכדיו.

  אם חלק מילדי המוריש נפטרו, אולם השאירו אחריהם צאצאים – מתחלק העזבון בין כל ילדי המוריש, אף אלה שנפטרו, שווה בשווה, וכל צאצאי הילד שנפטר מקבלים את חלק אביהם וחולקים בו ביניהם שווה בשווה. שיטה זו תחול אף לגבי ניניו של המוריש, כאשר חלק מילדיו ומנכדיו של המוריש אינם בחיים.

  אם אין למוריש ילדים או צאצאים – עוברים למעגל ב'.

הבדיקה בענף ב':

  אם הורי המוריש בחיים – מתחלק עזבונו של המוריש ביניהם שווה בשווה.

  אם הורי המוריש אינם בחיים – מתחלק עזבונו של המוריש בין צאצאיהם, כאשר סדר הקדימות בין הצאצאים הוא כמו במעגל א'. כלומר, אחיו קודמים לאחייניו, וכן הלאה.

  אם רק הורה אחד נשאר בחיים – מתחלק העזבון שווה בשווה בין ההורה החי להורה שנפטר, ואת חלקו של ההורה הנפטר – יורשים הקרובים לו לפי אותה שיטה המתחילה מראשית, דהיינו מעגל א' – ילדיו וכו’, ואם אינם בחיים עוברים למעגל ב', וכן הלאה.

  אם לא נמצא בין החיים אף אחד במעגל זה – עוברים למעגל ג'.

במעגל ג' מתבצעת הבדיקה כמו במעגל ב'.

אם גם במעגל ג' לא נמצא כל צאצא – יורשת המדינה (מעגל ד') את עזבון הנפטר.

המדינה רשאית להעניק חלק מכספי העזבון, כתשלום חד-פעמי, לאדם או לקרוב שאינו זכאי לרשת על-פי דין, אולם מחסורו היה על המוריש ערב מותו.

מה קורה שיש בת זוג לאותו הנפטר?

קודם כל בת הזוג מקבלת את חלקה מהעיזבון ורק אחר כך מתחלקים בו כל השאר.

לפני כן כל המיטלטלין וכן מכונית הנוסעים עוברים לאלמנה והם אינם נכללים בעיזבון.

עכשיו מתחילים בחלוקה של שאר העיזבון:

אם אנחנו במעגל הראשון (ילדים וצאצאיהם) – האישה תקבל מחצית מהעיזבון והחצי השני יתחלק לילדיו, נכדיו וניניו לפי העיקרון שראינו קודם.

אם אנחנו במעגלי השני – ההורים או אחד מהם בחיים, ההורה מקבל מחצית ובת זוג המוריש תקבל את המחצית.

אם אין למוריש לא אבא ולא אמא – אז נפנה לאחים של המוריש או אחיינים של המוריש – אבל אז בת הזוג תקבל 2/3 מהעיזבון וכן את דירת המגורים המשותפת.

אם אנחנו במעגל השלישי – כלומר יש סבא ו/או סבתא בחיים – הם יקבלו 1/3 ובת הזוג תקבל 2/3 מהעיזבון וכן את דירת המגורים (מעבר למיטלטלין ומכונית הנוסעים כאמור).

אם אין סבא ו/או סבתא בחיים, אזי הבת זוג תקבל את כל העיזבון והדודים ובני הדודים לא מקבלים שום חלק בעיזבון.

אם עברנו את 3 המעגלים – אין מצב למעשה שהמדינה יורשת (מעגל ד'), אלא אם הבת זוג פסולה לרשת.

לסיום, מה הכוונה יורש פסול?

יורש פסול, זה מי שהורשע בניסיון לגרום במתכוון למותו של המוריש (אלא אם המוריש מחל לו) או הורשע בפועל בגרימת מותו של המוריש.

אפשרות נוספת, כי אותו יורש העלים או השמיד ו/או זייף את צוואתו האחרונה של המוריש, והוא תבע ירושה על פי צוואה מזוייפת.

לציין, גי חלקו של הפסול לרשת אינו יכול לעבור ליורשיו, אלא מתחלק בין שאר היורשים האחרים.

אם אין יורשים אחרים – אנחנו מגיעים למעגל ד' – המדינה תירש אותו.

אז אם אתם רוצים לשנות משהו מסדרי הירושה על פי הדין, אתם מוזמנים לעשות צוואה כבר היום.

מוזמנים ליצור קשר בהקדם ולהכין צוואה  – אפשרי להכין צוואה מרחוק – ברוח ימי "הקורונה".

ועכשיו במבצע הכנת צוואה בעלות של 1,500 ש"ח בלבד, לפי שיטה סדורה שפיתחנו במשרדינו, הכוללת את בדיקת הנכסים, מספור הצוואות, עדכון חב' הביטוח, תיעוד החתימות ועוד.

 

לאחרונה ישנו גם כלי חדש שיכול לעזור לרבים:

ייפויי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שהוכנס בשנים האחרונות גם בישראל, ואשר מאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך. לציין, כי יפויי הכוח המתמשך נותן אפשרויות רבות ומגוונות לעניין קביעת ההחלטות, כאשר עד היום בפני כל אדם הייתה האפשרות שהוא עצמו יטפל בענייניו או שיוכרז כחסוי = לא כשיר משפטית ואז אחרים יוכלו לטפל בענייניו. כאן יש לנו אופציה נוספת ומעניינת.

 

"הממנה" (להבדיל מהחסוי כפי שנקרא עד לאחרונה) בוחר מרצונו ועדיין בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה ( הידרדרות במצבו). הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה, אלצטהיימר וכיוצ"ב), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

 

הדרך החדשה לעשות כן הינה על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר אותו אדם לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו. כך אותו ממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו ו/או לעניינים האישיים (כולל הרפואיים) ו/או לעניינים הרכושיים או רק לחלקם.

 

על מיופה הכוח אחד או יותר לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לנושא (או בפני בעל מקצוע רק בנושא של הייפוי כוח רפואי) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו.

 

במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול. אך מכל מקום מדובר במקרים חריגים, והרעיון הוא לחסוך פנייה לבית המשפט אשר גוזלת זמן רב וכסף נוסף.

 

למידע נוסף ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי

 

מינוי מספר מיופיי כוח
אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

 

דוגמא:

עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים הרפואיים את סוג/זהות המטפל המועדף עליו.

עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד.

עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח (או מס' אנשים או אדם אחר) ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת. כך לדוג' אם אחד הילדים יודע להתנהל כלכלית יותר נכון יוכל הוא לדאוג לעניינים הרכושיים, וילד אחר הגר קרוב יוכל לדאוג לעניינים האישיים יותר טוב.

 

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים
מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.
עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

 

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש
מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.
הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

 

אנשים מיודעים או פיקוח
הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

 

קבלת שכר על ידי מיופה הכוח
הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר.

מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו.

 

חשוב לדעת:

לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, אין חובה כי האדם יאבד את כשרותו המשפטית,

 

יפויי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב זה, ואז כניסת מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך

 

אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש למקרה שבו יהיה צורך למנות לו אפוטרופוס,

יכול לערוך מסמך של מתן הנחיות מקדימות, שבהן יוכל, למשל, לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס שלו בעתיד (אם יהיה צורך בכך), וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו. למידע נוסף ראו מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס. .

 

בנוסף, לרשותו של כל אדם שרוצה להיערך לשלב שבו יתקשה לקבל החלטות בעצמו בעתיד, גם אם לא הפקיד ייפוי כוח מתמשך או לא ימונה לו אפוטרופוס, עומדת אפשרות נוספת, והיא מינוי אדם (באופן רשמי) שיסייע לו לקבל החלטות אך לא יקבל אותן במקומו. למידע נוסף ראו תומך החלטות.