מה קורה כשאין הסכם תיווך חתום בין הצדדים– האם עדיין קמה זכאות למתווכים לקבל את שכר טרחתם על עמלם?

פורסם ב: יפויי כוח מתמשך | 0

 

בפס"ד שניתן לאחרונה, ביום 4/4/19, בתא"מ 24991-05-16 בבית משפט השלום בבאר שבע, נפסק,

כי תביעה לדמי תיווך בסך של 44,460 ₪ (2% מערך הנכס) לגבי נכס שנמכר בבאר שבע – דינה להידחות, כפי שמפורט להלן:

 1. בין הצדדים לא נערך ולא נחתם הסכם תיווך בכתב מעולם.

 

 1. התובעים הנם בעלי רישיון תיווך כדין במועד הרלוונטי לביצוע העסקה (אחד מהתנאים הנדרשים לזכאות לקבלת דמי תיווך).

 

 1. התובעים טענו להסכמה בע"פ לתשלום דמי התיווך.

 

 1. התובעים היו מעורבים בקיום העסקה. תנאי זה הינו מהותי להיות המתווך גורם יעיל לביצוע העסקה בבחינת גורם שבלעדיו לא הייתה יוצאת העסקה אל הפועל.

 

 1. המחלוקת לדעתו של כב' הרשם הבכיר אורי הדר הינה " האם אכן הוסכם בין הצדדים באופן מפורש או משתמע על תשלום דמי תיווך או להבדיל על אי תשלום דמי תיווך והאם, לנוכח העובדה כי לא נחתם הסכם תיווך, זכאים התובעים לדמי תיווך בגין העסקה". כלומר המחלוקת הינה, "האם הייתה הסכמה מפורשת או משתמעת לתשלום דמי תיווך או להבדיל לאי תשלום דמי תיווך".

 

 1. לאחר ניתוח העדויות קבע בית המשפט הנכבד, כי "הן טענת התובעים כי הושגה הסכמה על תשלום דמי תיווך, ללא קשר לשיעורם, והן טענת הנתבעים כי הוסכם באופן מפורש כי לא ייגבו דמי תיווך נדחות". עוד הוסיף הרשם והבהיר כי "הסכם הוא עניין דו צדדי ואין די בכך כי מבחינתם של התובעים מדובר בהסכם בעל פה".

 

 1. עוד משפט שנראה שחשוב להדגישו, כי "הוראות החוק נועדו בראש ובראשונה להגן על הצרכן, קרי הלקוח הפונה למתווך, אך הן משרתות כמובן גם את המתווך. הוודאות שנוצרת במצב בו הצדדים פועלים על פי החוק משרתת את שניהם. וכך היה על התובעים לפעול."

 

 1. האם זכאים התובעים לדמי תיווך לנוכח העובדה כי לא נחתם הסכם תיווך? ס' 9 (א) לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ן-1986, קובע, כי ”מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה“.

 

 1. כב' הרשם הבכיר לא מצא כל הצדקה, כי בעניין שלפניו מתקיימות הנסיבות המיוחדות שנקבעו בפסיקה ואשר מצדיקות הגמשה של דרישת הכתב שקבע המחוקק בחוק המתווכים האמור.

 

 1. דרך מומלצת לפעולה במקרה שהוסכם לא לשלם דמי תיוווך, היא להעלאות את הדברים על הכתב, אולם החובה היא של המתווכים הדורשים דמי תיווך להעלאות את ההסכמה על הכתב על מנת להיות זכאים לדמי התיווך. מה עוד שהתובע העיד, כי הוא נוהג להחתים על הסכם תיווך, ולא היה מקום כאמור לסטות מכך גם במקרה שלפנינו.

 

 1. להדגיש, כי הפסיקה הכירה בכך כי בנסיבות חריגות ישנה אפשרות להגמיש את דרישת הכתב וגם במקרה זה התובעים התייחסו לעניין זה בטיעוניהם. בע“א 3384/16, מזרחי נ‘ מרקוביץ – הדגיש בית המשפט העליון הנכבד את היותה של דרישת הכתב דרישה קוגנטית, והבחין בין מצב שבו קיים הסכם בכתב אך הוא נעדר פרטים מסוימים לבין מצב בו לא קיים הסכם בכלל. בית המשפט העליון הנכבד (ע"י כב‘ השופטת ד. ברק-ארז) קבע בפסק דינו, כי ”ההקפדה על עריכתו של חוזה תיווך בכתב הכולל את הפרטים הקבועים בחוק ובתקנות היא הכלל. במקרים שבהם קיים חוזה תיווך בכתב, אלא שהוא חסר פרט זה או אחר, על המתווך יהיה מוטל להראות כי יש לאפשר בנסיבות העניין את השלמתו של פרט זה (למשל באמצעות מסמך אחר או על סמך פרטים שמסירתם על-ידי המתווך הוכחה כדבעי). לעומת זאת, במקרים שבהם כלל לא קיים חוזה תיווך כתוב, אין מקום ללמוד במישרין מפסקי הדין המאפשרים התגברות על דרישת הכתב בחוזה מקרקעין, וככלל יש מקום להחמרה רבה יותר. אם לא כן – החוק ירוקן מכל תוכן, תוך פגיעה בתכלית של הסדרת שוק התיווך ובהגנה הנדרשת על מי שנזקקים לשירותי תיווך“.

 

 1. עוד פסק דין שיכול לשפוך אור בנושא זה, הינו של כב‘ השופט א. אינפלד בתיק רת“ק (בית המשפט המחוזי- בבאר שבע) שמס' 24666-10-18, טזזו נ' כהן, שם נידון מקרה שבו הלקוח נהג ממש בחוסר תום לב (ראה בס‘ 58 לפסק הדין) וחרף הקביעה האמורה, קבע בית המשפט המחוזי הנכבד כי ”מי שהפסיד בכך שכרת חוזה מסוג שאינו ניתן לאכיפה, אין לו פתרון משפטי להפרה, ואין לו אלא להתפלל לגמול משמים כלפי המפר“. ושוב נדגיש כי התיק שלפנינו פחות חמור מהמקרה המתואר, ובית המשפט לא השתכנע כלל, כי הנתבעים נהגו בחוסר תום לב ובוודאי שלא במרמה.

 

 1. בסיכומו של דבר, בהיעדר הסכם תיווך בכתב אין התובעים זכאים לתשלום דמי תיווך ודין תביעתם להידחות, למרות שהנתבע הציע לשלם לתובעים סך של 20,000 ₪ טרם הגעת הצדדים לערכאות המשפט, דבר המעיד לכאורה לטענתם על הסכמה לתשלום דמי תיווך.

 

 1. התובעים חויבו לשלם לנתבעים הוצאות משפט בסך של 2,000 שקל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *