עדכון מדרגות מס רכישה לדירה בישראל ואיך ניתן לחסוך במס הרכישה?

פורסם ב: יפויי כוח מתמשך | 0
עדכון מדרגות מס רכישה לרוכשים נכס בישראל, ואיך ניתן לחסוך במס רכישה?
אחד הגורמים שמשפיעים ביותר על (עליית) מחירי הדיור בכל העולם זה הרגולציה. בישראל לא חסרים לנו חוקים, המסבכים את התחום עוד ועוד, ותחום מיסוי המקרקעין הינו אחד הענפים המובילים בנושא זה, כשהנו משתנה לעיתים קרובות, ולכן כדאי להתעדכן. תחשבו על כך שאם הייתה וודאות גדולה יותר ובלי שינויים החיים היו יותר טובים לכולם.
אז אחרי שבשנת 2015 עודכנו מדרגות מס הרכישה במטרה להוציא את המשקיעים מהשוק, כדי לנסות ו"לצנן" את הביקושים לדירות מגורים, מה שגרם לירידת הביקוש מצד משקיעים שהחלו לחפש אלטרנטיבות השקעה אחרות (גם בחו"ל),
שוב לפני מס' חודשים אישרה ועדת הכספים את הפחתת מס הרכישה ל"משקיעים" – כלומר לבעלי דירה אחת ומעלה, למדרגות מס שיחלו ב-5 אחוזים במקום ב- 8 אחוזים, וזאת בין היתר, גם לצורך החזרת המשקיעים לשוק הנדל"ן, באמצעות ביטול הוראת השעה שהחלה כאמור לפני כ-5 שנים, ותיקון החוק בחזרה. 
לאחרונה פורסמו מדרגות מס הרכישה אשר מתעדכנות כל שנה. 
מדרגות מס רכישה לרוכשים דירה בישראל
עם רכישת דירה קיים תשלום מס רכישה, המשתנה בהתאם למחיר הדירה, ובמיוחד לעצם היותה של הדירה דירתו היחידה של הקונה, או דירה נוספת, או להיותו תושב ישראל או תושב חוץ.

מדרגות מס רכישה המעודכנות ברכישת דירה יחידה לתושב ישראל – בתוקף מיום 16 בינואר 2021 ועד 15 בינואר 2022

  • על חלק השווי שעד 1,747,865 ₪: 0%
  • על חלק השווי שבין 1,747,865 ₪ – 2,073,190 ₪ – 3.5%
  • על חלק השווי שבין 2,073,190 ₪ – 5,348,565 ₪– 5%
  • על חלק השווי שבין 5,348,565 ₪ – 17,828,555 ₪ – 8%
  • על חלק השווי שמעל 17,828,555 ₪ – 10%
שיעור מדרגות מס רכישה בגין רכישת "דירה נוספת", כלהלן*:
מדרגות מס רכישה – רכישת דירה נוספת – דירה שאינה יחידה:
– בתוקף עד ליום – 15.1.2022:
  • על חלק השווי שעד 1,294,770ש"ח – 5%.
  • על חלק השווי העולה על 1,294,770 ש"ח ועד 3,884,295 ש"ח – 6%.
  • על חלק השווי העולה על 3,884,295 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח – 7%.
  • על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%.
  • על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10%.
לדוגמה: רכישת דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה) בסך של 4,200,000 ₪ 
עד החלק של 1,294,770 ₪ ישולם מס רכישה בשיעור של 5% – 64,739 ₪. 
עד החלק בשווי שעד 3,884,295 ₪ ישולם מס בשיעור של 6% – 155,372 ₪. 
עד החלק של עד 4,200,000 ₪ ישולם מס בשיעור 7% בסך – 22,099 ₪. 

סך הכל שולם מס רכישה בסך כולל של 242,210 ש"ח.

לשם השוואה ברכישת דירת מגורים ראשונה באותו הסכום יחול מס רכישה בסך של  117,727 ש"ח. כלומר הפרש של כ-125,000 ש"ח.
הנה קישור לסימולטור של רשות המיסים: https://www.misim.gov.il/svsimurechisha/FrmFirstPage.aspx#nbb

שיעור מס הרכישה על נכסים אחרים – שאינם דירת מגורים מס רכישה ברכישת מגרש, חנות וכיוצ"ב

החל מיום ה-1 באוגוסט 2013 מס הרכישה על נכסים שאינם דירת מגורים – כגון חנות, מגרש, בניין וכו', עלה מ-5% ל-6%.
לענין זה קיימת הקלה בחוק לקבלת החזר של 1/6 ממס הרכישה שישולם (1% ממחיר הרכישה), בהתקיים מס' תנאים שעיקרם:
הרכישה היא של זכות במקרקעין שעל פי תוכנית בניין עיר ( תב"ע) ניתן לבנות עליה דירה אחת לפחות המיועדת לשימוש למגורים, וכי תוך 24 חודשים מיום הרכישה התקבל ההיתר בניה.
בתכנון מס נכון, ניתן לצמצם במקרים מסויימים באופן משמעותי בתשלום מס הרכישה, ולחסוך בכך עשרות אלפי שקלים, בכפוף כמובן לדין ולמחיר הדירה.
האם ניתן להפחית במס הרכישה ברכישת "דירה נוספת"/ דירה שנייה ?
החוק מאפשר "להקפיא" את מס הרכישה עבור "דירה נוספת" ולשלם כאילו הייתה דירה יחידה, אם בעל הזכויות בדירה ימכור את הדירה הראשונה (יחידה) שבבעלותו בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה הנוספת, ותיוותר בבעלותו דירה אחת ויחידה. במקרה כזה תחושב הרכישה כאילו רכש דירה יחידה. היה והמוכר לא ימכור את דירתו הנוספת בתוך 18 חודשים, יישא סכום המס ריבית (4%) והצמדה למדד המחירים לצרכן.
בהתאם לחוק הארכת תקופות ודחיות מועדים בעניני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף- 2020, סעיף 3 לחוק זה קובע, כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות חוק מיסוי מקרקעין, התקופה שמיום ה-1.3.2020 ועד ה-1.10.2020 לא תבוא במניין, אם מועדי סיומן חלים באות התקופה. 
לאחר מכן, במסגרת תיקון החוק, הממשלה האריכה את תקופת ההתחייבות משבעה חודשים ל-16 חודשים, במקרים בהם התקופה שבה המוכר חייב למכור את הדירה הישנה מסתיימת בין 1.3.2020 ל-30.6.2021.

הגענו לחלק המעניין, איך ניתן לחסוך במס הרכישה?

אפשרות אחת, היא לרכוש דירת מעטפת מהקבלן, כלומר ללא גימור פנים. בדירת מעטפת – גימור הפנים ייעשה וייחתם מול קבלן אחר, וכך נחסוך את מס הרכישה על כל השיפוץ/ שינויים/ גימור שיכול להגיע לעשרות אלפי שקלים.

אפשרות נוספת, היא בנייה פרטית. בבנייה פרטית – בעבור רכישת הקרקע לשם בניית בית פרטי או לשם בניית בית דירות, התשלום הוא אחיד ולא מדורג. ברכישת קרקע במקרה כזה נשלם מס רכישה של 5% משווי הקרקע בלבד.

כן בפינוי בינוי מקבל הדייר דירה חדשה במקום הדירה הישנה ללא תשלום מס רכישה.

כמו כן ישנם הקלות נוספות במס הרכישה מעבר לעולה ולמשק חקלאי המפורטות לעיל, גם לנכים ולבני משפחות שכולות.

לבסוף נזכיר, כי בין בני משפחה המעבירים  במתנה דירת מגורים (בני משפחה מוגדרים בחוק – (בן זוג, הורה, צאצא, נכד, נין, בן זוג של הצאצא, אח ואחות), ישולם רק 1/3 מס רכישה. בין בני זוג המעבירים דירה בה הם מתגוררים מאחד לשני, אין חיוב במס רכישה בכלל.

כמו כן בדירת השקעה לטווח קצר ניתן לרשום הדירה ע"ש הבן/בת וכד' שאין להם דירה, מה שפחות מומלץ לעשות בהשקעות לטווח ארוך.

כמובן שישנן עוד אפשרויות קצת יותר מורכבות שקצרה היריעה מלפרטן כאן.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנושא.

אתכם עד להצלחה,

לפרטים נוספים אנא פנו למשרדינו לייעוץ.
כ
מדריך לרכישת דירה I או יד וו

 

מקווה ששלומכם טוב בתקופה מאתגרת זאת.

דווקא בתקופות קשות יש יותר הזדמנויות למצוא עסקאות טובות.

קשה לדעת מתי השוק יגיע לשפל ולכן רצוי להיות בעשייה רצופה לאורך השנים (שעוברות מהר).

אז איך מתחילים? ברכישת ידע.

מי שעדיין לא קיבל עוד את המדריך שלי לרכישת דירה חדשה או יד 2 מוזמן לקבלו חינם בפורמט נוח לקריאה עם העדכון של מדרגות מס הרכישה שפורסמו לאחרונה, בהצטרפות לרשימת התפוצה שלנו.

 

והפעם אודה לתגובתכם בחוזר בקצרה, האם המדריך הועיל לכם?

האם הייתם מעדיפים מדריך מקוצר יותר, או דווקא מפורט יותר?

 

אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין, גם בבדיקות של לפני קניית הנכס, ואפילו בעזרה בשיפוץ הנכס, באזור המרכז. 

 

אתכם עד להצלחה,

 

 

בברכה,

 

שגיא בכור, עו"ד ונוטריון

 

    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *